Ya Kundendu Tushara Song Lyrics in English

Ya Kundendu Tushaara Haara Dhavalaa

Ya Shubhra Vastraanvita
Ya Veena Vara Danda Manditakara
Ya Shwetha Padmaasana
Ya Brahma Achyutaha Shankara Prabrithibhih
Devai Sadaa Poojitha
Saa Maam Paatu Sarasvathi Bhagavati
Nishyesha Jyaadyaapaha

Ya Kundendu Tushara Song Lyrics in English Ya Kundendu Tushaara Haara Dhavalaa Ya Shubhra Vastraanvita Ya Veena Vara Danda Manditakara Ya Shwetha Padmaasana Ya Brahma Achyutaha Shankara Prabrithibhih Devai Sadaa Poojitha Saa Maam Paatu Sarasvathi Bhagavati Nishyesha Jyaadyaapaha… Read More

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status