O Maria Song Lyrics in English

O mariya o mariya o mariya o mariya
Repannadi mapannadi
panikiradule o mariya
Pratiroju viluvaindi kada
prayatniste gelupedo rada
Cheddamante chhuddamante kalam agadu
Ayyededo avutundante kalathe thiradu

O mariya o mariya o mariya o mariya
Repannadi mapannadi
panikiradule o mariya
Pratiroju viluvaindi kada
prayatniste gelupedo rada
Cheddamante chhuddamante kalam agadu
Ayyededo avutundante kalathe thiradu

Sirimuvva repantu venudistunda
gal gal gal moginchaga
Sirimalle makantu musugestunda
gum gum gum panchivvaga
Pratidinam prabatamai padalu teche suryudu
Prakasame tagginchuna navalla kadantu
Pratikshanam usharuga sraminchi sage vagulu
Prayaname chalinchuna makinka selavantu
Ullasamga utsahamga bratuke sagani
Anteleni santhoshalu ollo valani

O mariya o mariya o mariya o mariya
Repannadi mapannadi
panikiradule o mariya

Chirugali chitramga ranantunda
jum jum jum payaninchaga
Kommallo kokilla kadantunda
ku ku ku vinipinchaga
Nirantaram dinam dinam alage sahanam chuputu
Viramame lekunda e nela tirugunuga
Akasame amdalani chinnari rekkala guvvalu
Anukshanam ade pane aratapadipova
A manase vunte margam thane edurostumdile
Satta vunte svargam kuda digi vastundile

O mariya o mariya o mariya o mariya
Repannadi mapannadi
panikiradule o mariya
Pratiroju viluvaindi kada
prayatniste gelupedo rada
Cheddamante chhuddamante kalam agadu
Ayyededo avutundante kalathe thiradu

O Maria Song Lyrics in English O mariya o mariya o mariya o mariya Repannadi mapannadi panikiradule o mariya Pratiroju viluvaindi kada prayatniste gelupedo rada Cheddamante chhuddamante kalam agadu Ayyededo avutundante kalathe thiradu O mariya o mariya o mariya o mariya Repannadi mapannadi panikiradule o mariya Pratiroju viluvaindi kada prayatniste gelupedo rada Cheddamante chhuddamante kalam… Read More

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status