Jai Sri Shiridi Naatha Song Lyrics from the movie/album Sri Shiridi Saibaba Mahatyam.This song is sung by V. Ramakrishna and composed by Ilayaraja. For more info : Wiki

Jai Sri Shiridi Naatha Song Lyrics in English

Jai Sri Shiridi Naatha
Sayi Deva Prabho…..
Srimanmahadeva Devesa Shiridisa Sayisa
Vagisa Nagesa Lokesa Viswesa Sarvesa
Pahimaam Pahimaam
Brundarakaneka Sandoha Samsevya Saarupya
Samitya Sayudya Samrajya Sandayaka
Vedha Vedhanga Sandarbha Vaakyardha
Sambavanaduryajegiyamaananapratapa
Chichvarupa Sasisurya Netragni Tejoswarupa
Viswa Vikyatha Rupa Sayi Devaaaa
Pahimaam Pahimaam
Dheenali Dheenarthi Rogarthi Vichchedana
Bhavya Divyaoushadaprabhava
Achinchaswarupa Ananda Sandayaka
Bhahu Janma Prarabdha Badha
Vinirmukta Sadgunya Sri Shiridi Baba Prabo…..
Pahimaam Pahimaam
Devathi Deva Samastambu Kalpimpa
Palimpa Dulimpaga
Pekku Divyavatarambulambandu Neepaadha
Pankeruhadyanapareena
Suswantulayyappu Bhaktali Ninu Brovave
Devatha Chakravarthi Sri Dwaraka Mayi Vaasa
Sri Shiridi Baba Namaste Namaste Namahaa

Jai Sri Shiridi Naatha Song Lyrics from the movie/album Sri Shiridi Saibaba Mahatyam.This song is sung by V. Ramakrishna and composed by Ilayaraja. For more info : Wiki Jai Sri Shiridi Naatha Song Lyrics in English Jai Sri Shiridi Naatha Sayi Deva Prabho….. Srimanmahadeva Devesa Shiridisa Sayisa Vagisa Nagesa Lokesa Viswesa Sarvesa Pahimaam Pahimaam Brundarakaneka Sandoha Samsevya… Read More

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status