Gala Gala Song Lyrics in English

Gala gala gala gala gajjalu thodikina grandha sangi..
nee kosame nenu vesukocha gala galla lungi..
Kora kora kora kora kora chupula konta konangi..
na mansulo em dhagiundho chusuko thongo thongi..
Chanilo vedi neelu posi.. challanga vedaka chesi..
navvullo najuku theesi.. namilesi
Gala gala gala gala gajjalu thodikina grandha sangi..
nee kosame nenu vesukocha gala galla lungi..
Pandu koyagalava? Dhani thoka theeya galava?
thokala birusekkina naa thikku theerchagalava?
Pandu koyaagalane.. dhani thokka theeya galane..
pakkalo maga dhikunayi rasamukku thirchagalane..
Vunuchuko vaatesi vayasu varaha..
adharaho andhala adatharaha..
thamayinchu koraa dharuvu vesi..
Gala gala gala gala gajjalu thodikina grandha sangi..
nee kosame nenu vesukocha gala galla lungi..
Patti chuda galava? Yeda gattu dhata galava?
gutu ga rasa pattu lo chelli vuti kotagalava?
Pattu patta galane.. jada patti dhukagalane..
vutti ga vurinchina chiru chatti pattagalane..
Andhuku evaru uunaru nenu minahaa?
andhuke vinnanu laydi salaha..
thamayinchu kora thalupesi..
Gala gala gala gala gajjalu thodikina grandha sangi..
nee kosame nenu vesukocha gala galla lungi..
Kora kora kora kora kora chupula konta konangi..
na mansulo em dhagiundho chusuko thongo thongi..
Chanilo vedi neelu posi.. challanga vedaka chesi..
navvullo najuku theesi.. namilesi

Gala Gala Song Lyrics in English Gala gala gala gala gajjalu thodikina grandha sangi.. nee kosame nenu vesukocha gala galla lungi.. Kora kora kora kora kora chupula konta konangi.. na mansulo em dhagiundho chusuko thongo thongi.. Chanilo vedi neelu posi.. challanga vedaka chesi.. navvullo najuku theesi.. namilesi Gala gala gala gala gajjalu thodikina grandha sangi..… Read More

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status