Aagaadha Kaalam Song Lyrics in English

Aagaatha Kaalam Onnu
Adiyoda Oora Konnu
Pothaichittu Poiyiduche
Saanera Keezha Thallum
Sathikaara Koottam Enge
Ponam Thinna Koodiduche
Kodi Kaalaaga Neenda Enga Kudisaiyum Kooraiyum
Theenjathu Theeyaala
Adiveraaga Vaazhntha Enga Thalamura Gopuram
Saanjathu Yaaraala
Mudivula Ponome Thothu Velangalaiye Intha Koothu

Aagaatha Kaalam Onnu
Adiyoda Oora Konnu
Pothaichittu Poiduche

Saanera Keezha Thallum
Sathikaara Koottam Enge
Ponam Thinna Koodiduche

Vellaama Kaadu Kaanjaa Oru Bogamthaan Paazhaa Pogum
Kannaana Kaadu Theenjaa Uyire Ellaame Oonam Aagum
Annaanthu Paartha Vaanam Mazha Sinthaama Yaethu Bhoomi
Mallaanthu Pona Neethi Verum Manaagi Poche Saami
Thala Oanjome Anjaamale Vaazhnthome
Yaemaanthuthaan Maanjome

Aagaatha Kaalam Onnu
Adiyoda Oora Konnu
Pothaichittu Pøiduche
Šaanera Keezha Thallum
Šathikaara Køøttam Ènge
Pønam Thinna Køødiduche

Appaaviyaana Naanga Adipattøme Naade Paakka
Køthødu Naanga Šaaya Oru Aallilla Kelvi Kaekka
Munnaala Aanda Køøttam
Møgam Illaama Møøli Aanøm
Venneeru Paanja Vera
Thesa Èngeyum Kaanaa Pønøm Puliyaanøme
Anjaamale Vaazhndhøme Yaemaanthuthaan Maanjøme

Aagaatha Kaalam Onnu
Adiyøda Oøra Kønnu
Pøthaichittu Pøiduche
Šaanera Keezha Thallum
Šathikaara Køøttam Ènge
Pønam Thinna Køødiduche

Aagaadha Kaalam Song Lyrics in English Aagaatha Kaalam Onnu Adiyoda Oora Konnu Pothaichittu Poiyiduche Saanera Keezha Thallum Sathikaara Koottam Enge Ponam Thinna Koodiduche Kodi Kaalaaga Neenda Enga Kudisaiyum Kooraiyum Theenjathu Theeyaala Adiveraaga Vaazhntha Enga Thalamura Gopuram Saanjathu Yaaraala Mudivula Ponome Thothu Velangalaiye Intha Koothu Aagaatha Kaalam Onnu Adiyoda Oora Konnu Pothaichittu Poiduche Saanera Keezha Thallum… Read More

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status