Najabhaja Jajara Najabhaja Jajara Gaja Gaja Vanikinche Gajaraajadhigora Najabhaja Jajara Najabhaja Jajara Bhujamulu Jhulipinche Monagaadadhigoraa Gheem Gheem Gheemkarinchina Airaavatam Girruna Girruna Thondamu Thippithe Chitthade Mottham Gheem Gheem Gheemkarinchina Airaavatham Gitthala Meedhikanthetthuna Dhookithe Netthure Mottham Gudduh Guddithe Gundelapai Gujju Gujjuga Avuthavabbai Kummu Kummithe Rommulapai Dimmu Dimmugaa Untadhabbai Dhundaga Dhanduni Mondiga Chendaadu Gandara Gadudura Najabhaja Jajara Najabhaja… Read More