Om maha pranadeepam Song Lyrics from the movie/album Sri Manjunatha .This song is sung by shankar mahadevan and composed by Hamsalekha For more info Wiki

Om maha pranadeepam Song Lyrics in English

om maha pranadeepam shivam shivam
mahomkara roopam shivam shivam
maha surya chandradi nethram pavithram
maha gaadha timiranthakam souragathram
maha kaanthi beejam maha divya tejam
bhavani sametham bhaje manjunatham

o..ooomm….ooomm..om…
namashankarayacha mayaskarayacha
namashivayacha shivatarayacha bhavaharayacha

mahaprana deepam shivam shivam
bhaje manjunatham shivam shivam

advaitha bhaskaram ardhanaarishwaram
hrudusha hrudhayangamam chaturidhavihangamam
pancha bhoothatmakam shatchatrunashakam
saptha swareshwaram ashtasiddhishwaram
navarasa manoharam
dasha dishaasuvimalam
ekadashojwalam ekanatheshwaram
prasthushivashankaram pranatha jana kinkaram
durjana bhayankaram sajjana shubhankaram
haaribhava taarakam prakruthi vibha taarakam
bhuvana bhavya bhava naayakam bhaagyathmakam rakshakam

eesham suresham rushesham paresham
natesham gourisham ganesham bhoothesham
maha madhura panchakshari manthra maadhyam maha harsha
varsha pravarsham sudheesham
om namo harayacha swara harayacha pura harayacha
rudrayacha bhadrayacha indrayacha nithyayacha nir nidrayacha

maha pranadeepam shivam shivam…
bhaje manjunatham shivam shivam

dum dum (du dumdam)-3 dadhanka ninaadha nava tandavaadambaram
thadhimmi thakadhimmhi dhidhimmi dhimidhimmi sangeetha
saahithya suma samaram ambaram
omkara hreemkaara srimkaara hraimkaara manthra beejaksharam manjunaatheyshwaram

rugveda maadhyam yajurveda vedyam kaama prageetham adharma
praghatham puranethihasam prasiddham vishuddham
prapanchaika dhootham vibhuddham suhiddham

na kaaram ma kaaram vi kaaram ba kaaram ya kaaram niraakaara
saakaara saaram maha kaala kaalam maha neelakantam
maha nandha gangam mahattattahaasam jata joota rangaika ganga
suchitram jwala rudhra nethram sumithram sugothram
mahakaasha bhaasham maha bhaanu lingam…
maha hantu varnam suvarnam pravarnam
souraashtra sundharam somanaatheeshwaram
srishaila mandhiram srimallikaarjunam
ujjayinipura maha kaaleshwaram
vaidhyanaatheshwaram maha bheemeshwaram
amara lingeshwaram bhaava lingeshwaram
kaashi vishweshwaram param grishneshwaram
tryambakaadhishwaram naagalingeshwaram
sreeeeeeeeeeeeeeee kedharalingeshwaram
agnilingathmakam jyothilingathmakam
vaayulingathmakam aathmalingathmakam
akhilalingathmakam agnihomathmakam..
anaadim ameyam ajeyam achinthyam amogham apoorvam anantham akhandam (2x)

dharmasthala kshetra vara paramjyothim…(3x)

om… nama somayacha sowmyayacha bhavyayacha bhagyayacha
shanthayacha shouryayacha yogayacha bhogayacha kaalayacha
kaanthayacha ramyayacha gamyayacha eeshayacha srishaayacha
sharvayacha sarvaya-cha..

Om maha pranadeepam Song Lyrics from the movie/album Sri Manjunatha .This song is sung by shankar mahadevan and composed by Hamsalekha For more info Wiki Om maha pranadeepam Song Lyrics in English om maha pranadeepam shivam shivam mahomkara roopam shivam shivam maha surya chandradi nethram pavithram maha gaadha timiranthakam souragathram maha kaanthi beejam maha divya tejam… Read More

DMCA.com Protection Status