Devotional songs are one of the ways to pay respect to gods in every religion existing in the world. They are the hymn that connects devotees with the god.

Hanuman Aarti  Song English Lyrics 
Pranawun pawanakumaar khala
Bana paawaka gyaana ghana
Jaasu hridaya aagaar basahin
Raama sara chaapa dhara
Atulita bala dhaamam
Hemashailaa badeham
Danujawana krishaanum
Gyaaninaama graganyam
Sakala guuna nidhaanam
Vaanaraa naama dheesham
Raghupati priya bhaktam
Vaata jaatam namaami
Goshpadee krita vaareesham
Mashakee krita raakshasam
Raamaayana mahaamaala ratnam
Vande neelaatmajam
Anjanaa nandanam veeram
Jaanakee shoka naashanam
Kapeesha makshahantaaram
Vande lankaa bhayankaram
Manojavam maaruta tuulya wegam
Jitendriyam buddhimataam warishtam
Vaataatmajam vaanara yuuta mukhyam
Shree raamaduutam sharanam prapadhye
Bolo bajarangbali hanuman kee jai

Hanuman Aarti video song 

Devotional songs are one of the ways to pay respect to gods in every religion existing in the world. They are the hymn that connects devotees with the god.… Read More

One comment on “Hanuman Aarti

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status