Hanuman Aarti  Song Lyrics & Bhajan: Hanuman Chalisa (Jai Hanuman Gyan Gun Sagar,Jai Kapisa Tihun Lok Ujagar) Those who Chant Hanuman Chalisa Regularly with full devotion will definitely have very good Health & Wealth. Chanting the Hanuman Chalisa will relieve any kind of illness or adversity and bring Prosperity in one’s life, For more info : wiki 

Hanuman Aarti Song English Lyrics 

Bana paawaka gyaana ghana
Jaasu hridaya aagaar basahin
Raama sara chaapa dhara
Atulita bala dhaamam
Hemashailaa badeham
Danujawana krishaanum
Gyaaninaama graganyam
Sakala guuna nidhaanam
Vaanaraa naama dheesham
Raghupati priya bhaktam
Vaata jaatam namaami
Goshpadee krita vaareesham
Mashakee krita raakshasam
Raamaayana mahaamaala ratnam
Vande neelaatmajam
Anjanaa nandanam veeram
Jaanakee shoka naashanam
Kapeesha makshahantaaram
Vande lankaa bhayankaram
Manojavam maaruta tuulya wegam
Jitendriyam buddhimataam warishtam
Vaataatmajam vaanara yuuta mukhyam
Shree raamaduutam sharanam prapadhye
Bolo bajarangbali hanuman kee jai

Hanuman Aarti  Song Lyrics & Bhajan: Hanuman Chalisa (Jai Hanuman Gyan Gun Sagar,Jai Kapisa Tihun Lok Ujagar) Those who Chant Hanuman Chalisa Regularly with full devotion will definitely have very good Health & Wealth. Chanting the Hanuman Chalisa will relieve any kind of illness or adversity and bring Prosperity in one’s life… Read More

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status