Gayatri Chalisa  Song  Lyrics from Aarti &  Bhajan. Devotional songs are one of the ways to pay respect to gods in every religion existing in the world. They are the hymn that connects devotees with the god.

Jayati jayati gayatri amba katahu kasht na karhu vilamba
Tab dhyavat vidhi vishnu mahesh lahat agam sukh shanti hamesha
Tuhi jann brahma gyan urdharini jagtarni mag mukti prasarini
Jan tan sankat nasani hari harani pishach pret dai tari

Mangal modbharni bhajna sani ghat ghat vasini buddhi prakaseen
Puran gyan ratna ki khani sakal siddhi dani kalyani
Shambhu netra nit nirat karaiya bhavbhai daruha darap haraiya
Sarva kam krodhadik maya mamta matsar moh adaya
Agam anishtha haran mahashakti sahaj bharati bhaktan urbhakti
Om rup kali kalashu vibhanjani bhurbhuvah svah svatah niranjani

Shabda tatsa vitu hansa savari aru vairanyan brahmadulari
Bhargo-jan tanu kalesh nashavan prem sahit devasya ju dhyavat
Dhamaki-dheer dharat urmahi dhiyo buddibala vimal suhahin
Yonahnit navambhakti prakashan prachodayatah punj aghanashan
Akshar-akshar mahan goon rupa agam apar sucharit anupa
Jo goon shantra na tumharo jana shabda arth jo sunan nana

So nar durlabh as tan pabat paras gahatan kanakabanawat
Javaiagi brahma kripa nahin teri rahahi tabahilagi gyan ki deri
Prakriti brahma shakti bahuteni maha vyahriti naam ghaneri
Om tatva nirgunjag jana bhuh mahi roop chaturdal mana
Bhurvah-bhuvan palan shuchikari svah-aksha solah dal dhari
Ta vidhirupajan palanhari tsa rasa rup brahma sukhkari

Virachit gandha shishir sanyukta turamit ghat-ghataji vanmukta
Vrnata shabda su vigrah karan re svasharir tatvayut dharan
Nyam sarvatra supalan karta bhavan bich mud mangal bharta
Gosanyukta gandh abinashi de tan buddhi bachan sukhrasi
Vasat brahma yug bavahu svarupa sva-tanu lasat shatdal anurupa
Dhojanuprakrti shabda nit karan manit brahmarupini nit dharan

Yahi sarva para brahma prakasin dhyo-buddhi balavidya vasina
Yo sarvatra lasat thai jal nidhi nah nit tej punj jag vahu vidhi
Prabala aniikaya nit karan chopari purna shri shivdharan
Daman karatiagha pragatini shakti yat gyan prabishan hari bhakti
Jayati-jayati jaya jaya jagadhatri jaya-jaya maha mantra ga jatni
Tuhi shriram radhika sita tuhi shri krishna mukhar seet gita

Adishakti tuhibhakti bhavani jagata janani phalabanchit dani
Tuhu shri durga durganashini uma rama baikunth vasini
Tuhi shri bhakti bhairavi dani tuhi malu mangala mri dani
Jete mantra jagat ke mahin par gayatri sam koi nahin
Jahi brahma hatyadik lagai gayatri hi japson anghabhagai
Dhani ho dhanitrai iokyavandini jayaho jayo shri bhnamanandini

Gayatri Chalisa video song 

Gayatri Chalisa Song  Lyrics from Aarti &  Bhajan. Devotional songs are one of the ways to pay respect to gods in every religion existing in the world. They are the hymn that connects devotees with the god.… Read More

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status