Devotional songs are one of the ways to pay respect to gods in every religion existing in the world. They are the hymn that connects devotees with the god.

Ganapathy Stotram Song English Lyrics 

Vakrathunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha

Nirvignam Kurumedheva Sarvakaryeshu Sarvadha
Vakrathunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha

Nirvignam Kurumedheva Sarvakaryeshu Sarvadha
Akashasya Dipo Vishnuhu Agnayishaiva Maheshwari
Vayosuryakshithe Rishaha Jeevanasya Ganadhipaha
Akashasya Dipo Vishnuhu Agnayishaiva Maheshwari

Vayosuryakshithe Rishaha Jeevanasya Ganadhipaha

Shoda Shaithani Namani Ephpatekshrunu Yadhapi

Vidhya Rambe Vivahecha Praveshenirgavethatha
Sangrame Sarvakaryeishu Vignasthasya Najayethe

Sangrame Sarvakaryeishu Vignasthasya Najayethe

Ekadhanthaya Vidhmahe Vakrathundaya Dheemahi Thannobuddhip Prachodhayath Thannobuddhip Prachodhayath
Ekadhanthaya Vidhmahe Vakrathundaya Dheemahi Thannodhanthip Prachodhayath Thannodhanthip Prachodhayath
Ekadhanthaya Vidhmahe Vakrathundaya Dheemahi Thannobuddhip Prachodhayath Thannobuddhip Prachodhayath

Ekadhanthaya Vidhmahe Vakrathundaya Dheemahi Thannobuddhip Prachodhayath Thannobuddhip Prachodhayath
Ekadhanthaya Vidhmahe Vakrathundaya Dheemahi Thannodhanthip Prachodhayath Thannodhanthip Prachodhayath
Ekadhanthaya Vidhmahe Vakrathundaya Dheemahi Thannobuddhip Prachodhayath Thannobuddhip Prachodhayath

Devotional songs are one of the ways to pay respect to gods in every religion existing in the world. They are the hymn that connects devotees with the god. Ganapathy Stotram Song English Lyrics  Vakrathunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurumedheva Sarvakaryeshu Sarvadha Vakrathunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurumedheva Sarvakaryeshu Sarvadha Akashasya Dipo Vishnuhu Agnayishaiva Maheshwari… Read More

One comment on “Ganapathy Stotram

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status