Bujji Bujji Ganapayya Song Lyrics in English

Jai Bholo Ganesh Maharajki.. Jai
Jai Jai Ganesh Moriya
Ganapathi Bappa Moriya
Jai Jai Ganesh Moriya
Ganapathi Bappa Moriya
Jai Jai Ganesh Moriya
Ganapathi Bappa Moriya
Jai Jai Ganesh Moriya
Ganapathi Bappa Moriya

Bujji Bujji Hey.. Bujji Bujji
Bujji Bujji Ganapayya Nee Bantu Nenayya
Undralla Meedaki Dandu Pampayya
Dandu Pampayya
Hey.. Bujji Bujji Ganapayya Nee Bantu Nenayya
Undralla Meedaki Dandu Pampayya
Dandu Pampayya
Oka Chetha Paasamu Maroka Chetha Parasuvu
Dharinchina Swamy Neeku Dandalayya
Bholo.. Jai Jai Ganesh Moriya
Ganapathi Bappa Moriya
Jai Jai Ganesh Moriya
Ganapathi Bappa Moriya

Parvathi Thanaya Parama Pavithra
Tholi Pooja Neeke Chesemayya
Moosika Vaahana Modhuga Hastha
Mukthi Pradaathavu Neevenayya
Ye Saravana Sodhara Ravayya
Saranaghathulanu Kaavavayya
Saravana Sodhara Ravayya
Saranaghathulanu Kaavavayya
Swamy.. Mammelu Swamy Neeku Dandalayya
Nee Anda Danda Maaku Undalayya Swamy
Mammelu Swamy Neeku Dandalayya
Nee Anda Danda Maaku Undalayya
Bholo.. Jai Jai Ganesh Moriya
Ganapathi Bappa Moriya
Jai Jai Ganesh Moriya
Ganapathi Bappa Moriya

Shankara Nandana Sankata Harana
Sathathamu Ninne Kolichemayya
Nirathamu Ninne Kolichina Vaariki
Siddi Buddini Ichevayya
Hey Vigna Vinaayaka Raavayya
Vinutha Pradathavu Neevayya
Vigna Vinaayaka Raavayya
Vinutha Pradathavu Neevayya
Swamy.. Mammelu Swamy Neeku Dandalayya
Nee Anda Danda Maaku Undalayya Swamy
Mammelu Swamy Neeku Dandalayya
Nee Anda Danda Maaku Undalayya
Bholo.. Jai Jai Ganesh Moriya
Ganapathi Bappa Moriya
Jai Jai Ganesh Moriya
Ganapathi Bappa Moriya
Bujji Bujji Hey.. Bujji Bujji
Hey.. Bujji Bujji Ganapayya Nee Bantu Nenayya
Undralla Meedaki Dandu Pampayya
Dandu Pampayya
Swamy Bujji Bujji Ganapayya Nee Bantu Nenayya
Undralla Meedaki Dandu Pampayya
Dandu Pampayya
Oka Chetha Paasamu Maroka Chetha Parasuvu
Dharinchina Swamy Neeku Dandalayya
Bholo.. Jai Jai Ganesh Moriya
Ganapathi Bappa Moriya
Jai Jai Ganesh Moriya
Ganapathi Bappa Moriya
Jai Jai Ganesh Moriya
Ganapathi Bappa Moriya
Jai Jai Ganesh Moriya
Ganapathi Bappa Moriya

Bujji Bujji Ganapayya Song Lyrics in English Jai Bholo Ganesh Maharajki.. Jai Jai Jai Ganesh Moriya Ganapathi Bappa Moriya Jai Jai Ganesh Moriya Ganapathi Bappa Moriya Jai Jai Ganesh Moriya Ganapathi Bappa Moriya Jai Jai Ganesh Moriya Ganapathi Bappa Moriya Bujji Bujji Hey.. Bujji Bujji Bujji Bujji Ganapayya Nee Bantu Nenayya Undralla Meedaki Dandu Pampayya… Read More

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status