Ayyappa Swamiki Arati Mandiram Song Lyrics in English

Ayyappa Swamiki Ariti Mandiram
Kobbari Muvvala Pachcha Thoranam
Swamiye.. Ayyappo..
Ayyappo.. Swamiye..
Swamiye.. Ayyappo..
Ayyappo.. Swamiye..
Harihara Tanayudu Andari Devudu
Harihara Tanayudu Andari Devudu
Jathibedhamu Teliyanivaadu
Swamiye.. Ayyappo..
Ayyappo.. Swamiye..
Swamiye.. Ayyappo..
Ayyappo.. Swamiye..

Sabari Gireesudu Santha Swaroopudu
Karimala Vaasudu Karthikeyudu
Swamiye.. Ayyappo..
Ayyappo.. Swamiye..
Swamiye.. Ayyappo..
Ayyappo.. Swamiye..
Pambavaasudu Pandala Baaludu
Pambavaasudu Pandala Baaludu
Neelakantunuki Priyasuthudathadu
Swamiye.. Ayyappo..
Ayyappo.. Swamiye..
Swamiye.. Ayyappo..
Ayyappo.. Swamiye..

Erumeli Vaasudu Ekantha Vaasudu
Erumeli Vaasudu Ekantha Vaasudu
Guruvulandariki Guruve Athadu
Swamiye.. Ayyappo..
Ayyappo.. Swamiye..
Swamiye.. Ayyappo..
Ayyappo.. Swamiye..
Mohini Baaludu Mohana Rupudu
Mohini Baaludu Mohana Rupudu
Ayidu Kondalaku Adhipathudathadu
Swamiye.. Ayyappo..
Ayyappo.. Swamiye..
Swamiye.. Ayyappo..
Ayyappo.. Swamiye..

Ayyappa Naamamu Prathi Sanivaaramu
Ayyappa Naamamu Prathi Sanivaaramu
Nithya Bhakthulaku Athipalaharam
Swamiye.. Ayyappo..
Ayyappo.. Swamiye..
Swamiye.. Ayyappo..
Ayyappo.. Swamiye..
Suryakanthila Prakashinchenu
Ayyappa Naamamu Naludikkulalo
Swamiye.. Ayyappo..
Ayyappo.. Swamiye..
Swamiye.. Ayyappo..
Ayyappo.. Swamiye..
Ayyappa Swamiki Ariti Mandiram
Kobbari Muvvala Pachcha Thoranam
Swamiye.. Ayyappo..
Ayyappo.. Swamiye..
Swamiye.. Ayyappo..
Ayyappo.. Swamiye..
Swamiye.. Ayyappo..
Ayyappo.. Swamiye..
Swamiye.. Ayyappo..
Ayyappo.. Swamiye..
Swamiye.. Ayyappo..
Ayyappo.. Swamiye..

Ayyappa Swamiki Arati Mandiram Song Lyrics in English Ayyappa Swamiki Ariti Mandiram Kobbari Muvvala Pachcha Thoranam Swamiye.. Ayyappo.. Ayyappo.. Swamiye.. Swamiye.. Ayyappo.. Ayyappo.. Swamiye.. Harihara Tanayudu Andari Devudu Harihara Tanayudu Andari Devudu Jathibedhamu Teliyanivaadu Swamiye.. Ayyappo.. Ayyappo.. Swamiye.. Swamiye.. Ayyappo.. Ayyappo.. Swamiye.. Sabari Gireesudu Santha Swaroopudu Karimala Vaasudu Karthikeyudu Swamiye.. Ayyappo.. Ayyappo.. Swamiye.. Swamiye.. Ayyappo..… Read More

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status