Chamak Chamak Chaam Song  English Lyrics

Are chammaku chammaku cham …

chuttuko chuttuko chaansu dorikero hoyya …
janaku janaku jaam .
pattuko pattuko champa daruvule veyyaa .
hoyyaare hoyya hoyyaa hoy oyyaaram sayyamdayyaa …
hoyyaare hoyya hoyyaa hoy ayyaare tassaadiyyaa
cham cham chakkacham chakkacham cham …….
twaragaa ichchai ni lamcham …
cham cham chakkacham chakkacham cham ..
dorave chese marikomchem
are chammaku chakkacham cham ..
chuttuko chuttuko caansu dorikero hoyya …
he janaku janaku jaam …
pattuko pattuko champa daruvule veyyaa ..

naaga swaramulaa laagimdayyaa theega sogasu chudayyaa .
taachu pogaruto regimdayyaa kode padaga kaateyyaa ..
maikam putte naagam nimdu saagedettaagayyaa…
mamtram veste kassu bussu itte aagaalayyaa .
bamdham vestaavaa amde amdamto …
pamdem vestaavaa tulle pamtamto …..
are kaipe repe kaate pagaarugaa pagamudaraga
he janaku janaku jaam …
pattuko pattuko champa daruvule veyyaa ..

are chammaku chammaku cham …
chuttuko chuttuko chaansu dorikero hoyya …
janaku janaku jaam .
pattuko pattuko champa daruvule veyyaa .
hoyyaare hoyya hoyyaa hoy oyyaaram sayyamdayyaa …
hoyyaare hoyya hoyyaa hoy ayyaare tassaadiyyaa
cham cham chakkacham chakkacham cham …
twaragaa ichchai ni lamcham …

aggi jallulaa kurise vayase neggaleka potunnaa ..
itamullulaa edalo digero jaati vannedi jaana
amto imto saayam ceyyaa ceyyamdiyyaalayyaa ..
tiyani gaayam maayam cese maargam cudaalammaa …
raaji kostaale kaage kaugillo
naatyam istaale nike naa ollo ..
ika repo maapo aagi uge hushaarugaa padapadamani .

are chammaku chammaku cham …
chuttuko chuttuko chaansu dorikero hoyya …
janaku janaku jaam .
pattuko pattuko champa daruvule veyyaa .
hoyyaare hoyya hoyyaa hoy oyyaaram sayyamdayyaa …
hoyyaare hoyya hoyyaa hoy ayyaare tassaadiyyaa
cham cham chakkacham chakkacham cham …….
twaragaa ichchai ni lamcham …
cham cham chakkacham chakkacham cham ..
dorave chese marikomchem
are chammaku chakkacham cham ..
chuttuko chuttuko caansu dorikero hoyya …
he janaku janaku jaam …
pattuko pattuko champa daruvule veyyaa ..

Chamak Chamak Chaam Song  English Lyrics Are chammaku chammaku cham … chuttuko chuttuko chaansu dorikero hoyya … janaku janaku jaam . pattuko pattuko champa daruvule veyyaa . hoyyaare hoyya hoyyaa hoy oyyaaram sayyamdayyaa … hoyyaare hoyya hoyyaa hoy ayyaare tassaadiyyaa cham cham chakkacham chakkacham cham ……. twaragaa ichchai ni lamcham … cham cham chakkacham chakkacham… Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *